Thông tin tuyển sinh

Lịch tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học 2016

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến dành cho thí sinh dự thi đại học chính quy vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2016 là năm thứ 6 Hội đồng tuyển sinh thực hiện trực tiếp tại website của Trường.

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến được thực hiện theo lịch trình cố định được thông báo dưới đây. Bên cạnh đó, Hội đồng tuyển sinh tiếp nhận câu hỏi của thí sinh qua địa chỉ email: tuyensinh@ussh.edu.vn và trả lời sau mỗi tuần.

Năm 2016, các chương trình tư vấn tuyển sinh đại học chính quy được thực hiện từ 9h đến 11h, các ngày thứ 7 trong 3 giai đoạn với 8 chương trình như sau:

– Giai đoạn I(từ 12/03/2016 đến 15/04/2016): 3 chương trình

Tập trung giải đáp về quy chế thi tuyển sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, lịch trình tuyển sinh, bài thi đánh giá năng lực, cách thức đăng ký dự thi, việc dự thi của thí sinh, cách thức xét tuyển, cách thức ôn thi và làm bài thi.

– Giai đoạn II(ngày 05/05/2016 đến 30/06/2016): 3 chương trình

Tập trung giải đáp những băn khoăn của thí sinh về việc đăng ký xét tuyển đợt 1 và đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2

– Giai đoạn III(từ 01/08/2016 đến 25/08/2016): 2 chương trình

Tập trung giải đáp những băn khoăn của thí sinh về việc đăng ký xét tuyển đợt bổ sung đối với những ngành còn chỉ tiêu sau xét tuyển đợt 1.

Ngay từ bây giờ, mời thí sinh và gia đình đặt câu hỏi cho Hội đồng tuyển sinh tại chương trình tư vấn đầu tiên được tổ chức vào 9h, thứ 7, ngày 12/03/2016 tới đây với tiêu điểm: Những điểm mới đối với thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 vào Trường Đại học KHXH&NV.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?