Thông tin tuyển sinh

Kết quả xử lí đề nghị bổ sung đối tượng ưu tiên

Trong thời gian qua, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học KHXH&NV đã nhận được đơn đề nghị bổ sung đối tượng ưu tiên của 6 thí sinh có tên dưới đây dự thi đại học khối C, năm 2013 vào các ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội:

TTSố báo danhHọ và tênNgày sinhNgành dự thiLí do
bổ sung đối tượng
1QHLC04050Nguyễn Thùy Trang30/08/1995Luật họcMẹ là  người dân tộc Mường
2QHXC01028Hà Thị Hằng04/10/1995Khoa học quản lýBản thân là người dân tộc Tày
3QHLC04226Nguyễn Ly Tuyền01/05/1992LuậtMẹ là người dân tộc Nùng
4QHXC01121Lục Thị Hậu10/10/1995Công tác xã hộiBản thân là người dân tộc Mường
5QHXC00464Nguyễn Văn Cương06/12/1990Lịch sửBản thân là người dân tộc Tày
6QHLC01355Nguyễn Văn Hòa17/10/1995LuậtBản thân là người dân tộc Mường

Căn cứ quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và  thời gian thí sinh nộp đơn đề nghị bổ sung đối tượng, Hội đồng tuyển sinh kết luận:

Không bổ sung đối tượng ưu tiên cho 06 thí sinh trên vì đã quá thời gian quy định cho việc này.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?