Thông tin tuyển sinh

Kết quả phúc khảo thi thạc sĩ đợt 1 năm 2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2013.

Xem chi tiết tại đây.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?