Thông tin tuyển sinh

Kết quả phúc khảo thi SĐH đợt 2 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kết quả phúc khảo thi SĐH đợt 2 năm 2014.

Xem chi tiết tại đây.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?