Thông tin tuyển sinh

Kết quả kiểm tra, đính chính thông tin ĐKXT kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015

Ngày 29/6/2015, Nhà trường nhận được nhiều phản hồi của thí sinh và gia đình thí sinh về việc kiểm tra, đính chính thông tin trong hồ sơ ĐKXT kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015, sau khi kiểm tra hồ sơ Nhà trường công bố kết quả kiểm tra để thí sinh và gia đình thí sinh được biết, chi tiết xem tại đây.

Lưu ý: Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi Nhà trường hoàn tất công tác kiểm tra hồ sơ ĐKXT.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?