Thông tin tuyển sinh

Học và thi tích luỹ tín chỉ môn ngoại ngữ cho sinh viên khoá 2013

Trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, môn Ngoại ngữ được học là một trong bốn thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung. Riêng Khoa Đông phương học, ngoài ngoại ngữ chung là Tiếng Anh thì sinh viên còn học ngoại ngữ chuyên ngành là Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Thái.

Ngay khi nhập học vào ngày 05/09/2013, sinh viên cần nộp đăng kí học ngoại ngữ (mẫu đăng kí xem tại đây) với một trong bốn thứ tiếng nêu trên theo hướng dẫn dưới đây cho Phòng Đào tạo:

  • Nếu ở phổ thông không học tiếng Anh nhưng nay có nguyện vọng học tiếng Anh ở đại học thì đăng kí học tiếng Anh.
  • Với các ngành Quốc tế học, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Thông tin học, Việt Nam học nếu sinh viên đăng kí học Tiếng Pháp/Trung/Nga quá ít thì sẽ phải chuyển sang học tiếng Anh. Sinh viên lưu ý để có lựa chọn cho phù hợp.
  • Với ngành Đông phương học bắt buộc phải học ngoại ngữ là Tiếng Anh, ngành Hán Nôm ngoại ngữ bắt buộc phải học là Tiếng Trung.

Ngoài việc đăng kí trên, để giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên năm thứ nhất đạt hiệu quả, Nhà trường quy định tất cả sinh viên sau khi nhập học đều bắt buộc phải kiểm tra trình độ Tiếng Anh để phân loại và xếp lớp học nếu ngoại ngữ sinh viên đã học ở phổ thông (kể cả tự học) là Tiếng Anh. Các thứ tiếng khác không kiểm tra vì số lượng sinh viên học ít, không đủ để phân lớp. Kì kiểm tra trình độ tiếng Anh được tổ chức vào 18h, thứ 4, ngày 11/09/2013.

Với sinh viên đã học tiếng Anh ở phổ thông và có năng lực tiếng Anh tốt thì Nhà trường khuyến khích (không bắt buộc) sinh viên tham dự kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc ĐHQG Hà Nội tổ chức. Sinh viên sử dụng mẫu đăng kí nêu trên. Sinh viên thi 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) vào thứ 7, ngày 14/09/2013 (cả ngày) tại Trường Đại học Ngoại ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Lệ phí thi là 150.000đ (một trăm năm mươi nghìn đồng).

Kết quả kì thi phân loại sinh viên theo trình độ A1, A2, B1, B2, C1 và C2. Sinh viên đạt trình độ nào sẽ được miễn học và nhận điểm tối đa cho học phần tương ứng và các học phần thấp hơn. Sinh viên được miễn học phí với các học phần được miễn học.

Sinh viên đăng kí tham dự kì thi này vẫn phải tham dự kì thi kiểm tra trình độ đã nêu ở mục 1.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?