Thông tin tuyển sinh

Điểm trúng tuyển thi sau đại học đợt 2, 2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo điểm trúng tuyển kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013.

1. Thạc sĩ

STTChuyên ngành đào tạoSố đủ điểm xét tuyểnĐiểm trúng tuyểnSố trúng tuyểnGhi chú
1Báo chí học4511,544
2Châu Á học1012,010
3Chính trị học2210,022
4Hồ Chí Minh học810,58
5Du lịch3610,536
6Hán Nôm112,01
7Nhân học1311,013
8Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam4711,047
9Lịch sử thế giới411,54
10Lịch sử Việt Nam512,55
11Lưu trữ612,06
12Ngôn ngữ học811,08
13Quan hệ quốc tế2010,520
14Tâm lí học2111,520
15Khoa học Thông tin – thư viện1411,514
16Chủ nghĩa xã hội khoa học1210,512
17Tôn giáo học311,53
18Triết học3110,031
19Lí luận văn học1212,012
20Văn học dân gian512,05
21Văn học nước ngoài811,58
22Văn học Việt Nam2712,527
23Xã hội học1810,518
24Quản lí khoa học và công nghệ3011,030
25Công tác xã hội3510,535
26Khoa học quản lí810,58
27Lí luận, lịch sử và phê bình điện ảnh truyền hình811,08
Tổng457455

2. Tiến sĩ

STTChuyên ngành đào tạoSố đủ điểm xét tuyểnĐiểm trúng tuyểnSố trúng tuyểnGhi chú
1Chính trị học660,06
2Hồ Chí Minh học360,03
3Tâm lí học560,05
4Ngôn ngữ học860,08
5Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu160,01
6Xã hội học260,02
7Báo chí học260,02
8CNDVBC&CNDVLS860,08
9Chủ nghĩa xã hội khoa học260,02
10Lí luận văn học660,06
11Văn học Việt Nam660,06
12Văn học nước ngoài260,02
13Văn học dân gian260,02
14Lịch sử Việt Nam160,01
15Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam1260,012
16Khảo cổ học160,01
17Đông Nam Á học260,02
18Trung Quốc học460,04
19Lịch sử sử học và sử liệu học260,02
20Quản lí khoa học và công nghệ760,07
21Lưu trữ560,05
22Dân tộc học160,01
23Hán Nôm360,03
Tổng9191

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?