Tra cứu kết quả

Đề thi và đáp án tuyển sinh đại học 2012

Tổng hợp đề thi và đáp án tuyển sinh đại học 2012. Nếu chưa có phần mềm đọc PDF, bạn có thể tải về tại đây.

Khối A, A1
Đề thi môn ToánĐề thi môn LíĐề thi môn Hoá
Đáp án môn ToánĐáp án môn LíĐáp án môn Hoá
Đề thi môn Tiếng Anh
Đáp án môn Tiếng Anh
Khối B
Đề thi môn ToánĐề thi môn HoáĐề thi môn Sinh
Đáp án môn ToánĐáp án môn HoáĐáp án môn Sinh
Khối C
Đề thi môn VănĐề thi môn SửĐề thi môn Địa
Đáp án môn VănĐáp án môn SửĐáp án môn Địa
Khối D
Đề thi môn ToánĐề thi môn VănĐề thi tiếng Anh
Đáp án môn ToánĐáp án môn VănĐáp án tiếng Anh
Đề thi tiếng PhápĐề thi tiếng NgaĐề thi tiếng Trung
Đáp án tiếng PhápĐáp án tiếng NgaĐáp án tiếng Trung
Đề thi tiếng ĐứcĐề thi tiếng Nhật
Đáp án tiếng ĐứcĐáp án tiếng Nhật

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?