Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thituyensinh.vn. Nội dung cụ thể của đề án như sau:

Địa chỉ cập nhật và hỗ trợ giải đáp, tư vấn thông tin tuyển sinh đại học chính quy:

=> Website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn

=> Fanpage tuyển sinh trên Facebook: https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh/

=> Email tuyển sinh: tuyensinh@ussh.edu.vn

=> Điện thoại: 0243.858.5237


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?