Thông tin tuyển sinh

Danh mục điểm thi, số ca và số hiệu phòng thi của điểm thi đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015

Cụm thiĐiểm thi

Số

ca

Số hiệu phòng thi
SốTên cụm
SốTên điểm thi
1Hà Nội 11Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN8001-005
2Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN8006-019
3Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN8020-032
2Hà Nội 24Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN8033-044
5Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN8045-061
6Trường CĐ Thực hành FPT8062-067
7Trường ĐH Thăng Long8068-072
3Thái Nguyên8Trường CĐ Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên5083-090
4Nam Định9Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định 18091-103
10Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định 28104-107
5Hải Phòng11Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam 18110-119
12Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam 28108-109
6Thanh Hóa13Trường ĐH Hồng Đức 15120-125
14Trường ĐH Hồng Đức 25126-128
7Nghệ An15Trường ĐH Vinh 15129-135
16Trường ĐH Vinh 25136-141
8Đà Nẵng17Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng2142-144
9Hà Nội 318Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường8073-082
19Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 14145-161
20Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 26162-167

176-184

193-195

21Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 36168-175

185-192

 


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?