Thông tin tuyển sinh

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy vào các ngành học năm 2017. So với năm 2016, chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường không thay đổi với số lượng tuyển mới là 1.610 sinh viên.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy cụ thể vào các ngành học của Nhà trường như sau:

TT

Mã ngành

Ngành

Chỉ tiêu

Tổng

THPT QG

Thi ĐGNL

152320101Báo chí1009010
252310201Chính trị học807010
352760101Công tác xã hội605010
452220213Đông phương học13012010
552220104Hán Nôm30255
652340401Khoa học quản lí1009010
752320202Khoa học thư viện30255
852220310Lịch sử908010
952320303Lưu trữ học50455
1052220320Ngôn ngữ học706010
1152310302Nhân học605010
1252360708Quan hệ công chúng50455
1352340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành807010
1452340107Quản trị khách sạn706010
1552340406Quản trị văn phòng50455
1652220212Quốc tế học908010
1752310401Tâm lí học1009010
1852320201Thông tin học30255
1952220309 (Thí điểm)Tôn giáo học50455
2052220301Triết học706010
2152220330Văn học908010
2252220113Việt Nam học605010
2352310301Xã hội học706010

Mức chỉ tiêu của mỗi ngành học ở trên bao gồm cả chỉ tiêu cho đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng đại học chính quy năm 2017. Ngoài ra, số lượng thí sinh trúng tuyển của mỗi nhóm xét tuyển (thi THPT quốc gia, ĐGNL) có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển của từng nhóm xét tuyển.

Thông tin cụ thể về tổ hợp bài thi/môn thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các ngành học và kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 sẽ được Nhà trường công bố cụ thể ở các thông báo sau.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?