Thông tin tuyển sinh

Cơ hội học tập để tốt nghiệp hai bằng đại học chính quy ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhằm giúp các em học sinh có những hiểu biết đầy đủ hơn về cơ hội học tập hai chương trình đào tạo (CTĐT) cùng thời điểm để tốt nghiệp hai bằng cử nhân khoa học ở ĐHQGHN sau khi kết thúc khóa học, từ đó đưa ra những quyết định chọn ngành đào tạo phù hợp, Bộ phận tư vấn tuyển sinh tổng hợp lại những thông tin cơ bản về điều kiện đăng ký, danh mục các ngành đang tổ chức đào tạo học cùng lúc 2 CTĐT để các bạn tham khảo như sau:

– Điều kiện và thủ tục đăng ký:  Sinh viên theo học một số ngành đào tạo chuẩn ở các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN sẽ có nhiều cơ hội theo học chương trình đào tạo thứ hai thuộc các ngành khoa học xã hội, kinh tế, ngoại ngữ, luật học. Để tận dụng được cơ hội này, người học phải quyết tâm ngay từ ngày lựa chọn đăng ký xét tuyển vào ĐHQGHN. Sau khi trúng tuyển và hoàn thành khối lượng kiến thức đào tạo của năm thứ nhất đạt kết quả điểm trung bình chung tích lũy ≥ 2.0 (thang điểm 4.0) hay 5,0 (thang điểm 10), các em có thể đăng ký theo học chương trình đào tạo thứ hai. Các phòng đào tạo của các Trường/Khoa sẽ hướng dẫn chi tiết chương trình đào tạo, thủ tục đăng ký theo học 2 chương trình đào tạo cùng lúc (Đơn đăng ký, bảng điểm sinh viên năm thứ nhất, ảnh 3 x 4 cm…). Trong quá trình học tập, các học phần (môn học) tương đương  được công nhận kết quả và cập nhật vào bảng điểm sinh viên giúp sinh viên giảm thời gian học tập. Các bạn sinh viên cần lưu ý phải tốt nghiệp bằng đào tạo thứ nhất trước khi xét tốt nghiệp bằng thứ hai và thời gian kết thúc cả hai chương trình đào tạo tối đa là 6 năm học. Lưu ý rằng việc theo học 2 chương trình đào tạo cùng lúc là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với sinh viên ĐHQGHN.

– Danh mục các ngành tổ chức đào tạo học cùng lúc hai chương trình đào tạo bậc cử nhân ở ĐHQGHN:

TT

Ngành đào tạo thứ hai

Đối tượng tuyển sinh

ITrường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV)
1Báo chí

Sinh viên chính quy của các chương trình đào tạo chuẩn của Trường ĐHKHXH&NV

2Đông phương học
3Khoa học quản lý
4Quản trị du lịch và
lữ hành
5Quốc tế học
6Tâm lý học
7Lịch sửSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử, Trường ĐH Giáo dục
8Văn họcSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Giáo dục
9Báo chí

Sinh viên chính quy của các chương trình đào tạo chuẩn của Trường Đại học Ngoại Ngữ

10Đông phương học
11Khoa học quản lý
12Quản trị du lịch và
lữ hành
13Quốc tế học
14Tâm lý học
IITrường Đại học Kinh tế
1Kinh tếSinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn của các ngành đào tạo của Khoa Luật, ĐHQGHN.
2Tài Chính Ngân hàng
3Kinh tế phát triển
4Tài Chính Ngân hàngSinh viên hệ chính quy ngành Kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế
5Tài Chính Ngân hàngSinh viên hệ chính quy các ngành đào tạo chuẩn của Trường Đại học Kinh tế
6Kinh tế quốc tế
7Kinh tế quốc tế
8Tài Chính Ngân hàngSinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn thuộc ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ

 

9Kinh tế quốc tế
10Kinh tế phát triểnSinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn thuộc các ngành đào tạo của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
IIITrường Đại học Ngoại ngữ
1Ngôn ngữ AnhSinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn thuộc các ngành đào tạo của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
2Ngôn ngữ AnhSinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn thuộc các ngành đào tạo của Trường Đại học Công nghệ
3Ngôn ngữ AnhSinh viên chính quy Sinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn thuộc các ngành đào tạo của Trường Đại học Giáo dục
4Ngôn ngữ AnhSinh viên chính Sinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn thuộc các ngành đào tạo của Khoa Luật, ĐHQGHN.
5Ngôn ngữ AnhSinh viên hệ chính quy ngành Kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế
6Ngôn ngữ AnhSinh viên chính quy của các chương trình đào tạo chuẩn của Trường ĐHKHXH&NV
7Ngôn ngữ AnhSinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn các ngành ngoài ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ
8Ngôn ngữ Trung QuốcSinh viên hệ chính quy các ngành ngoài ngành Hán Nôm, Văn học, Đông phương học (chuyên ngành Trung Quốc học) Trường ĐHKHXH&NV
9Ngôn ngữ Trung QuốcSinh viên hệ chính quy ngành Đông Phương học, chuyên ngành Trung Quốc học Trường ĐHKHXH&NV
10Ngôn ngữ Trung QuốcSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn ngành Văn học Trường ĐHKHXH&NV
11Ngôn ngữ Trung QuốcSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của ngành Hán Nôm Trường ĐHKHXH&NV
12Ngôn ngữ Trung QuốcSinh viên hệ chính quy ngoài ngành Sư phạm tiếng Trung và Ngôn ngữ Trung Quốc học Trường Đại học Ngoại ngữ
13Ngôn ngữ NhậtSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của Trường Đại học Công nghệ
14Ngôn ngữ NhậtSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của Trường Đại học Giáo dục
15Ngôn ngữ NhậtSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
16Ngôn ngữ NhậtSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của Trường ĐHKHXH&NV
17Ngôn ngữ NhậtSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của Trường Đại học Kinh tế
18Ngôn ngữ NhậtSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn ngoài ngành Sư phạm, Ngôn ngữ Nhật của Trường ĐHNN
19Ngôn ngữ NhậtSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của Trường Đại học Khoa Luật
20Ngôn ngữ Hàn QuốcSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của Trường Đại học Công nghệ
21Ngôn ngữ Hàn QuốcSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của Trường Đại học Giáo dục
22Ngôn ngữ Hàn QuốcSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
23Ngôn ngữ Hàn QuốcSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của Trường ĐHKHXH&NV
24Ngôn ngữ Hàn QuốcSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn của Trường Đại học Kinh tế
25Ngôn ngữ Hàn QuốcSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn ngoài ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ
26Ngôn ngữ Hàn QuốcSinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn của  Khoa Luật, ĐHQGHN
IVKhoa Luật
1Luật họcSinh viên chính quy chương trình đào tạo của Trường ĐHKHXH&NV
2Luật họcSinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn của trường Đại học Ngoại ngữ
3Luật họcSinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn của trường ĐH KT.
V Trường Đại học Giáo dục
1Sư phạm Lịch sửSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn ngành Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV
2Sư phạm Ngữ vănSinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn ngành Văn học, Trường ĐH KHXH&NV

Nguồn: VNU


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?