Thông tin tuyển sinh

Chương trình Thạc sĩ Pháp ngữ Tâm lí học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Toulouse II – Le Mirail (Cộng hoà Pháp) thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Pháp ngữ Tâm lí học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên.

Thời hạn nộp hồ sơ:

– Ngày 16 tháng 6 năm 2013: Đối với các thí sinh có bằng cử nhân tâm lí học

– Ngày 10 tháng 9 năm 2013: Đối với các thí sinh không có bằng cử nhân tâm lí học, đã theo học chuyển đổi ngành Tâm lí học (do Khoa Tâm lí học, trường ĐHKHXH&NV tổ chức) và có chứng chỉ của khoá học này.

Chương trình đào tạo bao gồm:

– Các học phần khoa học luận và lí thuyết về sự phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên, về các rối loạn tâm bệnh và các phương pháp trị liệu

– Các học phần phương pháp luận về sử dụng các công cụ của nhà tâm lí học: bản tổng kê tâm lí, hỏi chuyện lâm sàng, các trắc nghiệm, các phương pháp trị liệu…

– Các học phần về nghề tâm lí: khuôn khổ luật pháp và tổ chức của nó. Sự phản hồi xung quanh các vấn đề về đạo đức nghề trong quá trình thực hành nghề của nhà tâm lí

– Các học phần thực hành cho phép đề cập tới những tình huống thực hành nghề cụ thể, nhằm phát triển tính tự chủ, khả năng tự đặt câu hỏi về vị trí của nhà tâm lí học tại cơ sở, và vai trò của các đợt thực tập bắt buộc trong quá trình đào tạo nghề.

– Khoá học kéo dài 12 tháng (đối với cử nhân tâm lí học) hoặc 16 tháng (đối với cử nhân chuyên ngành khác, bao gồm 4 tháng học chuyển đổi chuyên ngành Tâm lí học và 12 tháng học Thạc sĩ).

– Ngôn ngữ được sử dụng trong đào tạo: Tiếng Pháp

Đối tượng tuyển sinh:

– Sinh viên Pháp ngữ (trình độ DELF B2), tốt nghiệp cử nhân Tâm lí học, làm việc trong lĩnh vực trẻ em và thanh thiếu niên.

– Sinh viên Pháp ngữ (trình độ DELF B2), tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành khác, có chứng chỉ học chuyển đổi chuyên ngành Tâm lí học, có kinh nghiệm và đã từng làm việc trong lĩnh vực trợ giúp trẻ em và thanh thiếu niên.

Hình thức tuyển sinh:

– Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

– Hồ sơ đăng kí lấy tại văn phòng của Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) hoặc trên trang web www.ussh.vnu.edu.vn; www.univ-tlse2.fr

– Hội đồng tuyển sinh diễn ra ngày 2/7/2013 đối với thí sinh là cử nhân Tâm lí học và 10/9/2013 đối với thí sinh là cử nhân chuyên ngành khác

– Khai giảng ngày 8/10/2013

Hồ sơ dự tuyển:

Đăng kí dự tuyển theo mẫu và các văn bản được quy định trong bản đăng kí dự tuyển.

Thí sinh có thể tải hồ sơ dự tuyển tại đây.

Phí ghi danh:

– 25.800.000 đồng (1.200 USD) đối với cử nhân Tâm lí học

– 32.250.000 đồng (1.500 USD) đối với cử nhân các chuyên ngành khác

Hỗ trợ và học bổng (từ Cơ quan Đại học Pháp ngữ AUF)

Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) dành một số suất học bổng vùng cho sinh viên nước ngoài hoặc học bổng xã hội cho sinh viên Việt Nam. Thí sinh có thể đăng kí xin học bổng vùng hoặc học bổng xã hội vào nửa cuối tháng 4.

Liên hệ để biết thêm thông tin và nộp hồ sơ:

– Đối với thí sinh người Pháp, liên hệ:

GS. Odette Lescarret, TS. Alain Savet và bà Isabelle Idrac
Đại học Toulouse le Mirail
Khoa Tâm lí học
Chương trình Thạc sĩ thực hành Tâm lí học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên
Số 5, Antonio-Machado, 31058 Toulouse Cedex 09
Odette.lescarret@wanadoo.fr, alain.savet@orange.fr, savet@univ-tlse2.fr, isaidrac@univ-tlse2.fr

– Đối với các thí sinh vùng châu Á – Thái Bình Dương, liên hệ:

TS. Trần Thu Hương và ThS. Hoàng Mai Anh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Văn phòng Các chương trình Thạc sĩ Pháp ngữ
Chương trình Thạc sĩ Pháp ngữ Tâm lí học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên
336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 35 57 61 22,
Fax: (+84.4) 35 57 61 21
tranthuhuong@ussh.edu.vn; tth.ussh@gmail.com; hoangmaianh204@gmail.com


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?