Tra cứu kết quả

Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ

Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015.

TTThời gianNội dung
 125/03 – 15/04/2015Đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 1
210/04/2015Công bố chính sách tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng
330/05 – 02/06/2015Thi Đánh giá năng lực đợt 1
406/06/2015Công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1
508 – 25/06/2015Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1
620/06-10/07/2015Đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 2
730/06/2015Công bố kết quả xét tuyển đợt 1
825/07/2015Gửi Giấy triệu tập trúng tuyển đợt 1
901 – 04/08/2015Thi đánh giá năng lực đợt 2
1008/8/2015Công bố kết quả thi đánh giá năng lựcđợt 2
1120/08/2015Sinh viên trúng tuyển đợt 1 nhập học
1226 – 01/9/2015Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (đối với những ngành còn chỉ tiêu sau xét đợt 1)
1305/9/2015Công bố kết quả xét tuyển đợt 2
1410/09/2015Sinh viên trúng tuyển đợt bổ sung nhập học

 


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?