Tuyển sinh ngắn hạn

Bồi dưỡng GV môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng giảng viên môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.

1. Đối tượng:

– Giảng viên giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

– Sinh viên đại học đã tốt nghiệp (hoặc sẽ tốt nghiệp năm 2014) các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

2. Chương trình học: Tổng thời lượng 35 TC (xem chi tiết tại đây), được phân bổ như sau:

– Học phần cơ bản: 18 TC.

– Học phần bổ trợ: 12 TC.

– Hoạt động ngoại khóa và đánh giá kết quả học tập: 05 TC.

3. Thời gian, địa điểm và hình thức học tập: 

3.1. Thời gian: 04 tháng, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2014.

3.2. Địa điểm học: tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3.3. Hình thức học tập:

– Lên lớp: sẽ có kế hoạch cụ thể khi lớp học bắt đầu.

– Tự nghiên cứu tài liệu theo hướng dẫn.

– Xây dựng đề cương bài giảng và thực hiện các sinh hoạt ngoại khóa khác.

4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy:

Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và của các cơ quan khác ở Trung ương và Hà Nội.

5. Thủ tục hồ sơ

5.1. Hồ sơ đăng ký học gồm:

– Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng);

– Bản sao Bảng điểm đại học (có công chứng);

– Công văn cử đi học của cơ quản quản lí (nếu có);

– Đơn xin học (tải về tại đây).

Riêng đối tượng là sinh viên tốt nghiệp năm 2013 cần phải có xác nhận của đơn vị đào tạo; khi kết thúc lớp học học viên phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học thì mới đủ điều kiện nhận Chứng chỉ.

5.2. Học phí: 4.500.000đ (có thể điều chỉnh phụ thuộc vào số lượng học viên của lớp học)

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ: 

Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Địa chỉ: Phòng 210 hoặc 211, nhà C, Số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0438588173.

6. Kế hoạch tuyển sinh:

6.1. Nhận hồ sơ: Từ 05/5 đến 10/6/2014.

6.2. Khai giảng khóa học: Dự kiến giữa tháng 6 năm 2014.

6.3. Cán bộ tuyển sinh:

+ Cô Phạm Quỳnh Hương(CQ) 0438588173

+ ThS. Đặng Anh Dũng (CQ) 0438588173; (DĐ) 0989347922.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?