Tuyển sinh ngắn hạn

Bổ túc kiến thức thi cao học Quản lí KH&CN và Khoa học quản lí

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp bổ túc kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ và chuyên ngành Khoa học quản lí trong năm 2013, cụ thể như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng

– Đối với chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ: Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu, tại chức hoặc mở rộng các ngành, là lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị quản lí khoa học, công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, các tổ chức phi chính phủ và phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lí, hoạch định chính sách khoa học và công nghệ.

– Đối với chuyên ngành Khoa học quản lí: Những người đã có bằng đại học hệ chính quy, tại chức…v.v ngành Khoa học quản lí và ngành gần với ngành Khoa học quản lí (riêng đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, người dự thi phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi)

2. Địa điểm mở lớp: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Thời gian đào tạo: Từ ngày 16/9/2013 đến ngày 31/12/2013

4. Hồ sơ đăng kí học: Đơn đăng kí học (có xác nhận của cơ quan về thời gian và vị trí công tác), Sơ yếu lí lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền nơi cư trú), Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng).

5. Nơi nộp hồ sơ

Văn phòng Khoa Khoa học quản lí, Trường Đại học KHXH&NV

– Địa chỉ: Phòng 110, nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

– Điện thoại: 04.35586013 – E-mail: hoanglanphuong86@gmail.com

6. Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 06 tháng 9 năm 2013

Hạn cuối nhận thông tin đăng kí học: Ngày 30 tháng 9 năm 2013

Chi tiết mời liên hệ tại nơi nộp hồ sơ hoặc điện thoại: 04.35586013; 0902 585 389


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?