Tuyển sinh ngắn hạn

Bổ túc kiến thức thi cao học Chính trị học và Hồ Chí Minh học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Chính trị học năm 2014 với 2 chuyên ngành Chính trị học (Mã số: 60 31 02 01) và Hồ Chí Minh học (Mã số: 60 31 02 04).

1. Đối tượng

Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Báo chí, Công tác xã hội, Đông phương học, Khoa học quản lí, Lịch sử, Nhân học, Quốc tế học, Tâm lí học, Thông tin học, Triết học, Xã hội học, Luật học, Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế chính trị), Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Hành chính học, Giáo dục chính trị (hoặc Giáo dục công dân), Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

2. Thời gian mở lớp: Dự kiến tháng 12/2013

3. Chứng chỉ

Học viên hoàn thành chương trình học được cấp Chứng chỉ bổ túc kiến thức để dự thi cao học ngành Chính trị học ở Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Hồ sơ đăng kí học và học phí

4.1. Hồ sơ

– 01 bản photo bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

– 01 bản photo bảng điểm đại học (có công chứng)

– 02 ảnh 3×4

– Đơn đăng kí theo học lớp bổ túc kiến thức (mẫu gửi kèm theo Thông báo này).

4.2. Học phí

– Học phí toàn khoá học: 4.250.000đ

5. Nhận hồ sơ

5.1. Thời gian: Từ 11/11 đến 11/12/2013

5.2. Địa điểm: Khoa Khoa học Chính trị, P. 210, nhà C, Trường ĐHKHXH&NV, số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

6. Cán bộ tuyển sinh

ThS. Đặng Anh Dũng – điện thoại: 04.38588173 (CQ), 0989347922 (DĐ).

Tải về

Chương trình học và Mẫu đơn xin học


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?