Đại học

TUYỂN SINH Đại học

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) có 05 loại chương trình đào tạo (CTĐT) đại học chính quy:

  1. CTĐT chuẩn với thời lượng từ 120 đến 125 tín chỉ (không bao gồm giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, kỹ năng bổ trợ và ngoại ngữ chung).
  2. CTĐT chất lượng cao với thời lượng từ 135 đến 140 tín chỉ.
  3. CTĐT ngành thứ 2 giữa các ngành đào tạo của trường hoặc giữa các ngành của trường với đơn vị khác trong ĐHQGHN.
  4. CTĐT liên kết quốc tế là chương trình được xây dựng trên cơ sở chương trình của Trường ĐHKHXH&NV hoặc trường đại học nước ngoài và do Trường ĐHKHXH&NV hoặc do trường đối tác cấp bằng.
Năm 2018, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 1.800 chỉ tiêu đại học chính quy.

Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Thông tin cần biết

Thủ tục nhập học

Thủ tục nhập học

Thông tin trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục nhập học

Học phí – Học bổng

Học phí – Học bổng

Thông tin học phí và chính sách học bổng

Chính sách ưu tiên

Chính sách ưu tiên

Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Quy chế - Hướng dẫn tuyển sinh

Quy chế - Hướng dẫn tuyển sinh

Cập nhật các văn bản quy định về tuyển sinh

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?