Đông Nam Á học

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân Đông Nam Á học có thể làm việc tại những địa chỉ như sau:
 • Các Đại sứ quán của các nước ASEAN tại Việt Nam.
 • Các tổ chức quốc tế (UNDP, UNESCO,…), các văn phòng đại diện của nước ngoài tại Việt Nam.
 • Bộ Ngoại giao (Vụ Đông Nam Á, Học viện Ngoại giao, các Đại sứ quán của Việt Nam tại các nước ASEAN, …).
 • Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
 • Các Vụ Hợp tác Quốc tế của các Bộ, ngành ở Việt Nam.
 • Các Công ty Du lịch của nước ngoài (Đặc biệt là của các nước thuộc khối ASEAN) và của Việt Nam.
 • Các trường đại học có các môn dạy về ASEAN, về văn hóa Đông Nam Á, …
 • Các viện nghiên cứu (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Kinh tế, chính trị thế giới, v.v.).
 • Các Đài phát thanh, Truyền hình, các hãng Thông tấn, Báo chí, v.v.liên quan đến ASEAN.
 • Các doanh nghiệp, công ty xuyên quốc gia ở các nước ASEAN.
 • Các công ty, tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam.
Với cơ hội việc làm rộng mở, ngành Đông Nam Á học sẽ mang lại nhiều sự lựa chọn và khả năng thích ứng nghề nghiệp hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?