Xã hội học

Cơ hội nghề nghiệp

Những vị trí công tác mà người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:
- Làm công tác tư vấn, quản lí trong các cơ quan quản lí nhà nước;
- Làm công tác tư vấn trong các tổ chức phi chính phủ với các lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau;
- Làm công tác nghiên cứu ở các trường, trung tâm, viện nghiên cứu;
- Làm công tác giảng dạy trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề;
- Làm phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan truyền thông;
- Làm nhân viên Xã hội học trong các tổ chức xã hội.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?