Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Cơ hội nghề nghiệp

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên hoặc cán bộ tổ chức, quản lý, điều hành và triển khai hoạt động trong các công ty lữ hành, vận chuyển, tổ chức sự kiện và các đơn vị dịch vụ khác; Nghiên cứu viên về khoa học du lịch; Giảng viên giảng dạy về du lịch.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?