Quản trị văn phòng

Cơ hội nghề nghiệp

Những vị trí công tác người học ngành Quản trị văn phòng có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp.
- Chuyên viên làm việc tại các bộ phận hành chính, tổng hợp thuộc khu vực văn phòng;
- Thư kí văn văn phòng hoặc trợ lí hành chính tại văn phòng của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các chương trình, dự án;
- Có khả năng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận văn phòng tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác;
- Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn phòng và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học;
- Nghiên cứu viên về văn phòng, quản trị văn phòng tại các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học;

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Có cơ hội học lên ở các bậc cao hơn và trở thành các nhà khoa học, làm việc tại các trung tâm/ viện/ cơ sở nghiên cứu về hành chính, văn phòng.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?