Quản trị khách sạn

Cơ hội nghề nghiệp

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị khách sạn:
- Chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và khách sạn;
- Nhân viên hoặc cán bộ tổ chức, quản lý, điều hành và triển khai hoạt động trong các khách sạn, nhà hàng và các đơn vị dịch vụ khác;
- Nghiên cứu khoa học du lịch, giảng dạy về kinh doanh khách sạn;
- Tiếp tục theo học sau đại học để trở thành những chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị khách sạn có thể tiếp tục theo học sau đại học để trở thành những chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực khách sạn tại các trường đại học trong và ngoài nước.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?