Khoa học quản lý

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng cử nhân Khoa học quản lí có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:
- Làm việc ở các phòng, ban, phân xưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước hoặc tư nhân (phòng hành chính - nhân sự, hành chính – tổng hợp, tổ chức cán bộ, tiền lương – tiền công…)
- Các cơ quan quản lí nhà nước từ trung ương tới địa phương (UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm xã hội các cấp, Liên đoàn lao động các cấp…);
- Công tác trong ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, thương mại, bảo hiểm, luật, chính trị…;
- Làm công tác giảng dạy về khoa học quản lý, quản trị nhân lực, chính sách xã hội, sở hữu trí tuệ,…ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?