Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm học 2013 -2014 (đợt 2) các chương trình đào tạo bằng kép.

1. Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

– Ngành Khoa học quản lí (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực): 30 chi tiêu

– Ngành Lịch sử: 10 chỉ tiêu

– Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: 23 chỉ tiêu

– Ngành Quốc tế học: 30 chỉ tiêu

– Ngành Văn học: 10 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển sinh

2.1 Sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2.2 Sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

2.3 Sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Giáo dục (ngành Sư phạm Ngữ văn được đăng kí thi vào ngành Văn học, ngành Sư phạm Lịch sử được đăng kí thi vào ngành Lịch sử), Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Điều kiện đăng kí xét tuyển

– Đang học từ học kì thứ ba đến học kì thứ bảy của chương trình đào tạo ngành thứ nhất.

– Điểm trung bình chung học kì tính từ đầu khoá học đến thời điểm đăng kí học bằng kép đạt từ 2,50 trở lên.

– Sinh viên có đơn xin học bằng kép và tự nguyện đóng kinh phí đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo

– Được Thủ trưởng đơn vị đào tạo quản lí sinh viên đồng ý

4. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển theo điểm trung bình chung học kì tính từ đầu khoá học đến hết năm học 2012 – 2013 và lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

5. Hồ sơ đăng kí xét tuyển:

– Phiếu đăng kí dự tuyển (tải về tại đây);

– Bảng điểm đại học ngành thứ nhất (có ghi rõ điểm trung bình chung học tập tính từ đầu khoá học);

6. Lệ phí tuyển sinh: 100.000đ/sinh viên.

7. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 13/02/2014 đến ngày 20/02/2014

8. Nơi nhận hồ sơ:

– Đối tượng 2.1 và 2.3 tại phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (phòng 604, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

– Đối tượng 2.2 tại phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ hoặc tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

9. Công bố kết quả trúng tuyển: Ngày 21/02/2014

10. Nhập học: Ngày 01/03/2014

11. Học phí: 250.000đ/tín chỉ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng/tín chỉ)

12. Tổ chức đào tạo:

– Kết hợp 2 loại thời khoá biểu sau trong tổ chức đào tạo

+ Đăng kí cùng các lớp trong thời khoá biểu chung của Trường Đại học KHXH&NV

+ Đăng kí thời khoá biểu riêng cho lớp bằng kép.

– Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định trong Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội đối với hệ chính quy.

13. Điều kiện tốt nghiệp:

Sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau :

– Đã được công nhận tốt nghiệp ngành học thứ nhất và còn trong thời gian tối đa của khoá học của ngành thứ nhất;

– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ quy định của ngành học thứ hai;

– Điểm trung bình chung tích luỹ của tất cả các môn học trong chương trình đào tạo đạt từ 2.00 trở lên;

– Đã nộp đủ học phí của khoá học.

Khi cần tìm hiểu thêm thông tin, sinh viên gặp thầy Phạm Văn Huệ tại phòng Đào tạo (phòng 604, nhà E) hoặc thư điện tử: huepv238@gmail.com.