Trường ĐHKHXH&NV thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 và các thông tin cần biết khác trong kì thi năm nay.

1. Lộ trình đổi mới tuyển sinh đại học chính quy 2014 – 2016 ở ĐHQG Hà Nội

Từ năm 2014, Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu triển khai lộ trình đổi mới tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức đánh giá năng lực. Theo đó, năm 2014, tất cả các ngành vẫn tuyển sinh theo kì thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi sinh viên nhập học sẽ tuyển sinh các chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế, chất lượng cao theo phương thức tuyển sinh đánh giá năng lực.

2. Điểm mới trong tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014 của Trường

2.1 Thêm một ngành học mới:

Ngành Quản trị văn phòng (D340406) với 50 chỉ tiêu và tuyển các khối thi A, C, D.

2.2 Thêm một chương trình đào tạo chất lượng cao:

Ngành Tâm lí học bắt đầu tuyển sinh chất lượng cao từ năm 2014.

2.3 Thêm một chương trình đào tạo chuẩn:

Ngành Ngôn ngữ học tuyển sinh chương trình đào tạo chuẩn song song với chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế. Tại kì thi 3 chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thí sinh dự thi vào ngành Ngôn ngữ học chương trình đào tạo chuẩn.

2.4 Tuyển sinh theo phương thức mới với các chương trình đào tạo chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế

Sau khi tham dự kì thì 3 chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, nếu trúng tuyển và đã nhập học thì tất cả sinh viên trúng tuyển vào ĐHQG Hà Nội đều được phép đăng kí dự thi vào các chương trình đào tạo chất lượng cao (Khoa học quản lí, Lịch sử, Tâm lí học, Triết học, Văn học), đạt trình độ quốc tế (Ngôn ngữ học) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Kì tuyển sinh này diễn ra vào đầu tháng 09/2014 theo phương thức tuyển sinh đánh giá năng lực, bao gồm bài thi đánh giá năng lực chung và xét hồ sơ (kết quả học tập, rèn luyện bậc THPT, kết quả kì thi tuyển sinh theo 3 chung của Bộ GD&ĐT).

3. Chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế ngành Ngôn ngữ học

Đây là chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN. Sinh viên (SV) được hỗ trợ thêm kinh phí đào tạo 17 triệu đồng/năm. SV được tập trung học tiếng Anh trong năm học đầu tiên tại Trường Đại học Ngoại ngữ. SV tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân đạt trình độ quốc tế tương đương văn bằng của các trường ĐH đối tác nước ngoài.

4. Chương trình đào tạo chất lượng cao

Gồm các ngành Khoa học quản lí, Lịch sử, Tâm lí học, Triết học và Văn học. SV được hỗ trợ kinh phí đào tạo 7,5 triệu đồng/năm, được ưu tiên hỗ trợ kinh phí học tiếng Anh để tối thiểu đạt trình độ B2 tương đương 5.0 IELTS. SV tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân chất lượng cao.

5. Đào tạo cùng lúc hai chương trình đào tạo

Sau khi học hết năm thứ nhất, SV có cơ hội học thêm một ngành thứ hai trong các ngành Báo chí, Khoa học quản lí, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quốc tế học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hoặc ngành Tiếng Anh, Tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ.

6. Các quy định khác

– Điểm trúng tuyển theo ngành học.

– Đào tạo cử nhân ngành Tâm lí học, chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng học ngoại ngữ là tiếng Pháp do Tổ chức Đại học cộng đồng Pháp ngữ (AUF) tài trợ. SV được hưởng các chế độ ưu đãi của AUF và có cơ hội chuyển tiếp lên các chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Pháp của trường.

– Thí sinh trúng tuyển vào trường sẽ học một trong 4 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, trừ một số ngành dưới đây có quy định riêng:

+ Ngành Ngôn ngữ học: Chỉ học tiếng Anh. Sau năm học thứ nhất, sinh viên phải đạt chuẩn tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu Châu Âu.

+ Ngành Đông phương: Ngoại ngữ chung chỉ học tiếng Anh.

+ Ngành Hán Nôm: Ngoại ngữ chỉ học tiếng Trung.

+ Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quốc tế học, Thông tin học, Việt Nam học: Chỉ học tiếng Nga (hoặc Pháp, Trung) nếu có từ 15 SV trở lên cùng học.

– Nhà trường chưa có chương trình đào tạo cho SV khiếm thị hoặc khiếm thính.

7. Danh sách các ngành, khối thi, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014

TT Ngành học Mã trường Mã ngành Khối thi Chỉ

tiêu

1. Báo chí(*) QHX D320101 A,C,D1,2,3,4,5,6 100
2. Chính trị học QHX D310201 A,C,D1,2,3,4,5,6 70
3. Công tác xã hội QHX D760101 A,C,D1,2,3,4,5,6 80
4. Đông phương học QHX D220213 C,D1,2,3,4,5,6 120
5. Hán Nôm QHX D220104 C,D1,2,3,4,5,6 30
6. Khoa học quản lí(*) QHX D340401 A,C,D1,2,3,4,5,6 100
7. Lịch sử QHX D220310 C,D1,2,3,4,5,6 90
8. Lưu trữ học QHX D320303 A,C,D1,2,3,4,5,6 50
9. Ngôn ngữ học QHX D220320 A,C,D1,2,3,4,5,6 80
10. Nhân học QHX D310302 A,C,D1,2,3,4,5,6 50
11. Quan hệ công chúng QHX D360708 A,C,D1,2,3,4,5,6 50
12. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(*) QHX D340103 A,C,D1,2,3,4,5,6 100
13. Quản trị văn phòng QHX D340406 A,C,D1,2,3,4,5,6 50
14. Quốc tế học(*) QHX D220212 A,C,D1,2,3,4,5,6 90
15. Tâm lí học QHX D310401 A,B,C,D1,2,3,4,5,6 90
16. Thông tin học QHX D320201 A,C,D1,2,3,4,5,6 60
17. Triết học QHX D220301 A,C,D1,2,3,4,5,6 70
18. Văn học QHX D220330 C,D1,2,3,4,5,6 90
19. Việt Nam học QHX D220113 C,D1,2,3,4,5,6 60
20. Xã hội học QHX D310301 A,C,D1,2,3,4,5,6 70

(*) là ngành có chương trình đào tạo bằng kép dành cho sinh viên tất cả các ngành khác của Trường Đại học KHXH&NV và sinh viên tất cả các ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ đã học hết năm thứ nhất và đạt điểm trung bình chung từ loại khá trở lên.

Xem thông tin chi tiết về các ngành tại đây.

8. Thông tin tư vấn tuyển sinh

– Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 04.38585237, 04.35575892

– Email: tuyensinh@ussh.edu.vn

– Facebook: https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh