Nhằm hỗ trợ cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Nhà trường, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội xuất bản ấn phẩm giới thiệu về các đơn vị và các ngành đào tạo nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất cho các thí sinh trong quá trình lựa chọn ngành học và đăng ký xét tuyển:

1. Khoa Báo chí và Truyền thông (ngành đào tạo: Báo chí, Quan hệ công chúng)

Khoa bao

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY

2. Khoa Du lịch học (ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn)

Du lich ebook

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

3. Khoa Đông phương học (ngành đào tạo: Đông phương học)

Dong Phuong hoc ebook

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

4. Khoa Khoa học chính trị (ngành đào tạo: Chính trị học)

Khoa Chinh Tri hoc

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

5. Khoa Khoa học quản lí (ngành đào tạo: Khoa học quản lí)

KHQL_jpeg

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

6. Khoa Lịch sử (ngành đào tạo: Lịch sử)

Khoa Lich su

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

7. Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng (ngành đào tạo: Lưu trữ học, Quản trị văn phòng)

lthvaqtvp_jpeg

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

8. Khoa Ngôn ngữ học (ngành đào tạo: Ngôn ngữ học)

Khoa Ngon ngu

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

9. Khoa Nhân học (ngành đào tạo: Nhân học)

Nhan hoc

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

10. Khoa Quốc tế học (ngành đào tạo: Quốc tế học)

QTH_jpeg

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

11. Khoa Tâm lí học (ngành đào tạo: Tâm lí học)

TLH_Jpeg

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

12. Khoa Thông tin – Thư viện (ngành đào tạo: Khoa học thư viện, Thông tin học)

Khoa TTTV

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

13. Khoa Triết học (ngành đào tạo: Tôn giáo học, Triết học)

Khoa Triet

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

14. Khoa Văn học (ngành đào tạo: Hán Nôm, Văn học)

khoa van

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

15. Khoa Việt Nam học và tiếng Việt (ngành đào tạo: Việt Nam học)

Viet nam hoc

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

16. Khoa Xã hội học (ngành đào tạo: Công tác xã hội, Xã hội học)

XHH_jpeg

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY 

17. Bộ môn Tôn giáo học (Ngành đào tạo: Tôn giáo học)

Ton_giao_hoc_chinh_le(1)

Xem giới thiệu chi tiết TẠI ĐÂY

Xem thêm:

– Thông tin tuyển sinh đại học năm 2017

Hướng dẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2017