Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch xét tuyển bổ sung đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2017. Thông tin cụ thể như sau:

1. Các ngành xét tuyển và chỉ tiêu, tổ hợp, mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

TT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Mức điểm ĐKXT
52310201 Chính trị học 20

C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

23.75
52760101 Công tác xã hội 20 25.50
52320202 Khoa học thư viện 20 20.75
52220310 Lịch sử 25 23.75
52320303 Lưu trữ học 15 22.75
52220301 Triết học 20 21.25
52220330 Văn học 15 23.75
52310301 Xã hội học 15 24.25

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 (tải về TẠI ĐÂY);

– Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017;

– 01 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

3. Nguyên tắc xét tuyển

– Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 03 nguyện vọng vào các ngành học của Trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

– Điểm trúng tuyển được xác định theo tổ hợp xét tuyển, không phân biệt nguyện vọng giữa các thí sinh.

4. Thời hạn và cách thức nộp hồ sơ

– Thời gian: Từ ngày 14/8/2017 đến 17h00, ngày 21/8/2017.

– Cách thức nộp hồ sơ ĐKXT: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo, phòng 604B, nhà E, Trường ĐKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

5. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng.

6. Thông báo kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học

– Thông báo kết quả xét tuyển: Trước 17h00, ngày 22/8/2017. Thí sinh xem kết quả xét tuyển tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn

– Xác nhận và nhập học: Từ 23/8/2017.