ôn thi cao học

Các lớp ôn thi cao học do Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) tổ chức.

Khoa Tâm lí học tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức để thi Cao học chuyên ngành Tâm lí học và Thạc sĩ Pháp ngữ Tâm lí học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên năm 2014.