ngoại khoá

Từ khoá ‘ngoại khoá’

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo lịch trình công việc đầu khóa học của sinh viên khóa QH-2018-X sau khi nhập học, cụ thể như sau:

1. “Tuần lễ hội nhập cho sinh viên

– Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 27/8/2018 (Sáng từ 7h00 đến 11h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00).

– Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà E