môn Địa

Tổng hợp các bài hướng dẫn ôn thi đại học môn Địa lí

Thưa thầy, đối với môn Địa lí thì kiến thức cơ bản gồm những nội dung nào? Đối với những đề thi môn địa lí thì chỉ có kiến thức địa lí Việt Nam hay cả các nước cũng như nền kinh tế thế giới? Em nghe các bạn khác nói là đối với ôn thi tốt nghiệp thì chỉ cần ôn kiến thức của lớp 11 có đúng không ạ? (Mùa A Già)