media

Các khoá học ngắn hạn về báo chí, truyền thông do Trường ĐHKHXH&NV tổ chức

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Nghiệp vụ truyền hình, khai giảng trong tháng 8/2014.