kịch bản điện ảnh

Từ khoá ‘kịch bản điện ảnh’

Bộ môn Nghệ thuật học (Khoa Văn học – Trường ĐHKHXH&NV) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hoá Nghệ thuật tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn kĩ năng viết kịch bản điện ảnh – truyền hình khai giảng trong tháng 11/2014.