hướng nghiệp

Từ khoá ‘hướng nghiệp’

Khi nói về ngành Đông Nam Á (ĐNA) học hoàn toàn mới ở các trường đại học phía Bắc, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng trường Đại học (ĐH) Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định, những người đầu tiên học trong lĩnh vực này có rất nhiều triển vọng phát triển bản thân và cơ hội việc làm trong tương lai.