CMP

Các khoá học ngắn hạn về báo chí, truyền thông do Trung tâm nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông (Trường ĐHKHXH&NV) tổ chức

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Nghiệp vụ truyền hình, khai giảng trong tháng 8/2014.