Ngày 18/3/2015, ĐHQGHN đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2015.

Xem chi tiết tại đây.