Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Quản trị văn phòng áp dụng từ khóa QH-2015-X: