Chuyên ngành quản trị nhân lực

Nhà Quản trị nhân lực là người trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ quản lí, điều hành nhân lực trong các cơ quan, tổ chức. Họ chịu trách nhiệm về mọi vấn đề có liên quan đến công tác nhân lực của tổ chức.

Những công việc và nhiệm vụ phải thực hiện:

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch nhân lực cho tổ chức trong từng thời kì, từng giai đoạn nhất định; Tìm kiếm, tuyển dụng, phân công, bố trí người lao động vào những công việc phù hợp với khả năng và yêu cầu công việc; Tổ chức hoạt động đào tạo và phát triển trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp cho người lao động.
 • Xây dựng thang, bảng lương; Quản lí tiền lương; thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chính sách phúc lợi cho người lao động; Xây dựng định mức làm việc cho từng vị trí công tác; Xây dựng chính sách động viên, khích lệ người lao động…

Các yêu cầu về năng lực, tính cách:

Có hiểu biết chung về con người; Kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết quan sát; Quyết đoán, chính xác; Giao tiếp linh hoạt…

Các cơ quan, đơn vị tuyển dụng:

Các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp (Tổ chức, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội), UBND các cấp; Các Doanh nghiệp (Phòng Nhân sự; Tổ chức – Cán bộ, Hành chính); Các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh Niên, Hội Nông dân).

Triển vọng nghề:

Cơ hội tìm kiếm việc làm dễ dàng; Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp; Nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập cao.

Chuyên ngành quản lí sở hữu trí tuệ

Những nhiệm vụ và công việc cụ thể:

 • Nghiên cứu các lí thuyết, thực tiễn quản lí sở hữu trí tuệ, bao gồm: quyền tác giả và quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lí, tên thương mại, bí mật kinh doanh, giống cây trồng.
 • Nghiên cứu, đánh giá và triển khai các dự án, hoạt động có liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lí, tên thương mại, bí mật kinh doanh, giống cây trồng.
 • Quản lí quyền tác giả và quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lí, tên thương mại, bí mật kinh doanh, giống cây trồng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp.
 • Tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạch định chính sách về quyền sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn cho các cơ quan nhà nước xây dựng chính sách về quản lí và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Các yêu cầu về năng lực, tính cách:

 • Khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá;
 • Kĩ năng tư vấn, nhận diện vấn đề chính xác.

Cơ quan tuyển dụng:

 • Các Viện nghiên cứu chuyên ngành của các bộ, ngành, Trung ương và địa phương;
 • UBND các cấp, sở KH&CN, sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 • Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức dịch vụ sở hữu trí tuệ, tổ chức quản lí tập thể quyền tác giả và quyền liên quan.
 • Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Chuyên gia tư vấn về quản lí, nhà quản lí trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho Chính phủ, bộ, ngành;
 • Chuyên gia tư vấn về quản lí, nhà quản lí trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội;
 • Chuyên gia nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Chuyên ngành quản lí các vấn đề xã hội và chính sách xã hội

Những nhiệm vụ và công việc cụ thể:

 • Xây dựng các chính sách xã hội của Nhà nước và các địa phương, hoạch định chính sách của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của các cơ quan và các tổ chức khác.
 • Đánh giá và triển khai việc thực hiện các chính sách của Nhà nước như: Xoá đói giảm nghèo; Bảo đảm xã hội; Bảo hiểm xã hội; Phúc lợi xã hội; Chính sách với người có công với cách mạng, thương binh, liệt sĩ; Phòng chống tệ nạn xã hội; Lao động – việc làm…
 • Thực hiện và quản lí chế độ của những người được hưởng chính sách theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các yêu cầu về năng lực, tính cách:

Am hiểu pháp luật; Kĩ năng tham vấn; Tôn trọng, tận tình, có trách nhiệm trong công việc

Cơ quan tuyển dụng:

Các cơ quan đơn vị thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội như: Bộ, sở, phòng LĐ-TB-XH các tỉnh, thành phố, quận, huyện; Các trung tâm bảo trợ xã hội của các tỉnh, huyện; Các tổ chức chính trị – xã hội; Các viện nghiên cứu về chính sách…

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Trở thành chuyên viên của các cơ quan nhà nước: Bộ, sở, phòng LĐ-TB-XH các tỉnh, thành phố; Chuyên gia tư vấn về chính sách xã hội cho Chính phủ, bộ, ngành; Chuyên gia tư vấn về chính sách xã hội cho các tổ chức quốc tế ở Việt Nam: Ngân hàng thế giới, Liên hợp quốc…
 • Có nhiều cơ hội nâng cao trình độ ở nước ngoài.

Chuyên ngành quản lí khoa học và công nghệ

Những nhiệm vụ và công việc cụ thể:

 • Nghiên cứu các lí thuyết, thực tiễn mô hình, phương thức quản lí khoa học và công nghệ của các nước trên thế giới và Việt Nam
 • Nghiên cứu, đánh giá và triển khai các dự án, hoạt động khoa học và công nghệ theo nhu cầu.
 • Quản lí khoa học và công nghệ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các tổ chức nghiên cứu và triển khai (các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, các tổ chức dịch vụ KH&CN).
 • Tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạch định chính sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ hiệu quả.
 • Tư vấn cho các cơ quan nhà nước xây dựng chính sách về khoa học và công nghệ.

Các yêu cầu về năng lực, tính cách:

 • Khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá;
 • Kĩ năng tư vấn, nhận diện vấn đề chính xác.

Cơ quan tuyển dụng:

 • Các Viện nghiên cứu chuyên ngành của các bộ, ngành, Trung ương và địa phương;
 • UBND các cấp, trước hết là cấp tỉnh và cấp huyện;
 • Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức dịch vụ KH&CN;
 • Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Trở thành giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu về Quản lí khoa học và công nghệ;
 • Chuyên gia tư vấn về quản lí cho Chính phủ, bộ, ngành;
 • Chuyên gia tư vấn và quản lí khoa học – công nghệ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội;
 • Có nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu ở nước ngoài.

Các cơ hội việc làm khác:

 • Trong các cơ sở đào tạo: Giảng viên, nghiên cứu viên của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước;
 • Trở thành nhà quản lí của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực;
 • Làm chuyên viên cho các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội;
 • Làm chuyên gia tư vấn về quản lí cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội khác nhau ở trong nước và nước ngoài.