Việc làm ổn định

Với vốn ngoại ngữ được học trong 4 năm và kiến thức nền rộng về quốc gia được học, mặc dù là một Khoa của trường có tính chất đào tạo – nghiên cứu lí thuyết cơ bản, nhưng sinh viên của Khoa khi ra trường có thể đảm nhiệm công tác vô cùng đa dạng: nghiên cứu, làm báo, quản lí du lịch, quản lí kinh doanh, làm phiên dịch, giảng dạy, làm trong các bộ phận đối ngoại của Đảng và Chính phủ.

Các đơn vị tuyển dụng chính

– Các đơn vị thành viên của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện NCTQ, Viện NC ĐNA…).

– Các doanh nghiệp nước ngoài như Toto, Canon, LG Electronics…

– Các doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ với đối tác nước ngoài.

– Các trường Đại học có ngành Đông Phương hoặc có đào tạo một trong các ngoại ngữ trên (ĐH KHXH&NV TP HCM, Đại học Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Đà Lạt, ĐH Hà Nội…).

– Các cơ quan/tổ chức Đảng: Ban đối ngoại TW Đảng.

– Các Bộ ngành của Chính phủ: Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Sở Ngoại vụ Hà Nội…

– Các Đại sứ quán tại Việt Nam như: ĐSQ Iran, ĐSQ Libi…

– Các tờ báo viết và báo mạng…

– Công ty du lịch (Buffalo, Cty Du lịch Chợ Lớn, Saigon Tourist…)