Chọn ngành, chọn nghề

Infographic Giới thiệu các ngành tuyển sinh đại học năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 1.850 chỉ tiêu cho 31 ngành và chương trình đào tạo, trong đó có 27 chương trình đào tạo chuẩn và 04 chương trình đào tạo chất lượng cao.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?