Ngành Quan hệ Công chúng em thấy cần rất nhiều kĩ năng và đòi hỏi nhiều nỗ lực nếu muốn làm tốt. Không biết thu nhập có tương xứng với thời gian và công sức mà người học, người làm bỏ ra hay không? (Mai Trang – Hải Phòng)

Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng và tố chất của người làm PR tương đối phong phú, bạn có thể nghĩ rằng công việc này thật nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng bù lại bạn sẽ nhận được một mức lương tương khá hấp dẫn.

Theo một điều tra vào năm 2011, mức lương của nhân viên mới tại các công ty PR chuyên nghiệp trung bình hàng tháng là từ 250 – 500 USD (từ 5 đến 10 triệu VNĐ). Nhóm chuyên viên tại các công ty, tập đoàn lớn có thu nhập cao hơn, từ 600-1000 USD (12- 20 triệu VNĐ); còn nhóm quản lí cấp cao thì có mức lương là từ 1000-2500 USD (khoảng 20-50 triệu VNĐ)…

Thực tế, ngành Quan hệ Công chúng không chỉ cung cấp kĩ năng, kiến thức tốt để bạn làm tốt công việc được giao và có mức thu nhập cao. Ngành này còn giúp người học hoàn thiện chính bản thân mình.

(TS Nguyễn Thị Thanh Huyền – Khoa BC&TT)

Ngành Quan hệ công chúng