Nếu thi đỗ ngành Đông phương học thì em sẽ được trang bị những kiến thức gì?

Ngoài khối kiến thức chung và khối kiến thức cho các ngành học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, sinh viên ngành Đông phương học còn được trang bị các kiến thức chung về Đông phương học, khu vực học, đặc biệt là kiến thức về từng quốc gia tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên được trang bị ngoại ngữ phù hợp với chuyên ngành học của mình, đảm bảo sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành để làm việc.

Mời em xem chi tiết khung chương trình ngành Đông phương học tại đây.

(PGS. TS Lê Đình Chỉnh – Khoa Đông phương học)

Ngành Đông phương học