Thầy cô có thể thống kê những dạng câu hỏi thường gặp của đề thi môn Lịch sử được không ạ? Em thấy phần lịch sử thế giới được ít điểm quá mà lại phải học nhiều, vậy trọng tâm của phần này là những vấn đề gì ạ? (Trinh Thi Nhu Quynh)

Đề thi thường rất đa dạng nên rất khó để thống kê thành những dạng câu hỏi thường gặp được.

Theo quan sát của thầy từ những năm trở lại đây thì mỗi đề thi gồm từ 3-4 câu hỏi.

Về lịch sử Việt Nam, giai đoạn từ 1911-1945 (lịch sử cận đại) thường có từ 1-2 câu hỏi, 1945-2000 (lịch sử hiện đại) thường có từ 1-2 câu hỏi.

Về lịch sử thế giới thường có 1-2 câu hỏi (thường thi 1 câu, còn 1 câu tự chọn).

Phần thi lịch sử thế giới có điểm số từ 2-3 điểm. Tuy nhiên, phần nội dung thi lịch sử thế giới không nhiều như lịch sử Việt Nam. Thầy không thể nói phần nào là trọng tâm được. Không nên học tủ em ạ.

(TS Trần Viết Nghĩa – Khoa Lịch sử)