Em muốn nhờ các thầy cô cho em biết Nhân học là gì và sinh viên học ngành Nhân học sẽ được học những kiến thức gì?

Cảm ơn em đã quan tâm đến ngành Nhân họ! Ra đời từ thế kỉ 19, Nhân học có vị trí học thuật đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, mang tính quốc tế cao, đã và đang được giảng dạy ở nhiều trường đại học trong khu vực và trên thế giới.

Với đối tượng nghiên cứu là con người, Nhân học có nhiều lĩnh vực nghiên cứu học thuật và ứng dụng, có thể kể ra một số gồm:

Nhân học văn hoá xã hội tìm hiểu về sự vận động nội tại của các xã hội thông qua các mô tả dân tộc học. Đây là một lĩnh vực quan trọng nghiên cứu về thế giới quan của con người trong các nền văn hoá và ở các quốc gia khác nhau, tìm hiểu về cuộc sống của những cộng đồng tộc người đa dạng về sắc tộc, đặc trưng văn hoá và xã hội, như các các cộng đồng cư dân ở miền núi vùng cao, các cộng đồng nông dân, dân chài, buôn bán, thợ thủ công, v.v. ở khu vực đồng bằng và miền sông nước và thị dân ở khu vực đô thị. Nhân học văn hoá – xã hội còn tìm hiểu về đời sống tôn giáo, nghiên cứu về ngôn ngữ, hệ thống xã hội và tổ chức xã hội, sinh kế, trao đổi, công nghệ, hệ thống chính trị, sinh thái, tâm lí, nghệ thuật, v.v., của con người với mục đích giải mã những nét tương đồng và dị biệt của các cộng đồng dân cư, các tộc người khác nhau.

  • Nhân học hình thể theo đuổi các nguồn gốc sinh học của con người chúng ta, sự phát triển mang tính tiến hoá và sự đa dạng gen
  • Nhân học ngôn ngữ tìm cách giải thích về bản chất của ngôn ngữ và việc sử dụng ngôn ngữ của con người
  • Nhân học y tế tìm kiếm những hiểu biết đầy đủ hơn về các nhân tố ảnh hưởng đến sức khoẻ và sự thịnh vượng của con người
  • Nhân học pháp y tìm cách nhận dạng xương sọ hay giải mã những phần còn lại của cơ thể người
  • Nhân học kinh doanh giúp cho việc kinh doanh đạt được những hiểu biết tốt hơn về các hoạt động kinh doanh và khách hàng
  • Nhân học hình ảnh sưu tập cuộc sống hàng ngày thông qua phim ảnh
  • Nhân học về môi trường tin rằng sự thịnh vượng của con người không thể tách rời khỏi sự hài hoà và thịnh vượng của môi trường
  • Nhân học bảo tàng giới thiệu và lí giải cho công chúng biết những ý nghĩa của các sưu tập dân tộc học và khảo cổ học.

Trong nghiên cứu Nhân học thì phương pháp và lí thuyết nghiên cứu có một vị trí quan trọng. Trong lịch phát triển, Nhân học đã xây dựng một hệ thống các phương pháp nghiên cứu điền dã dân tộc học như quan sát tham gia, phỏng vấn bán cấu trúc và những kĩ thuật nghiên cứu liên ngành để thu thập tài liệu dân tộc học trên các địa bàn nghiên cứu cụ thể. Cùng với đó, Nhân học đã sản sinh nhiều trường phái lí thuyết khác nhau để giải thích về văn hoá, xã hội và bản chất của con người.

Chương trình đào tạo đại học ngành Nhân học cung cấp kiến thức của tất cả các lĩnh vực nếu trên. Sinh viên cũng được trải nghiệm các chuyến đi thực tập dân tộc học , thực hành nghiên cứu đển rèn luyện và nâng cao năng lực của sinh viên để khi tốt nghiệp có khả năng nắm bắt tốt các cơ hội việc làm. Bạn nên xem thêm thông tin về các chương trình đào tạo đại học và sau đại học ngành Nhân học tại website: nhanhoc.edu.vn.

(PGS.TS Nguyễn Văn Sửu – Bộ môn Nhân học)

Ngành Nhân học