Em thấy ở Trường ĐHKHXH&NV có khoa Quốc tế học mà trong Đại học Quốc gia Hà Nội lại có thêm Khoa Quốc tế nữa, vậy em muốn học về quan hệ quốc tế thì nên thi ở đâu hơn ạ? Trong quá trình học, em có được học cụ thể về khu vực nào không hay chỉ học chung về quan hệ quốc tế thôi? (Nguyễn Văn Tùng)

Khoa Quốc tế của ĐHQG Hà Nội là đơn vị độc lập với Trường Đại học KHXH&NV được thành lập năm 2002, tổ chức đào tạo các chương trình liên kết quốc tế do các trường đại học nước ngoài cấp bằng.

Khoa Quốc tế học trực thuộc Trường ĐHKHXH&NV được thành lập năm 1995, là đơn vị đào tạo và nghiên cứu về quốc tế học, quan hệ quốc tế có uy tín và chất lượng ở Việt Nam hiện nay. Chương trình đào tạo bậc đại học có mục tiêu chung là đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, có kiến thức và kĩ năng căn bản cũng như chuyên sâu về nghiên cứu quốc tế/ quan hệ quốc tế.

Trong quá trình học, sau 3 năm sinh viên sẽ được lựa chọn để học các chuyên ngành nghiên cứu châu Mĩ, nghiên cứu châu Âu và Quan hệ quốc tế. Với kiến thức đa ngành và liên ngành, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng hoặc tiếp tục theo học ở các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ Quan hệ quốc tế, thạc sĩ châu Mĩ học do Khoa tổ chức hoặc các cơ sở đào tạo khác trong nước hoặc ngoài nước.

Với những giải đáp như trên, hi vọng em sẽ có được lựa chọn thích hợp với nguyện vọng của mình.

(ThS Ngô Tuấn Thắng – Khoa Quốc tế học)

Ngành Quốc tế học