Em rất thích ngành Hàn Quốc học nhưng không rõ học ngành này thì có nhiều cơ hội đi du học không?

Sinh viên chuyên ngành Hàn Quốc học của Khoa Đông phương học hàng năm đều có cơ hội nhận học bổng du học từ 6 tháng đến 1 năm (và có thể kéo dài đến 2 năm) từ các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế của Trường với khoảng 20 – 25 suất học bổng. Ngoài ra, còn có nhiều quỹ học bổng khác tài trợ cho sinh viên như Korean Foundation, Lotte, Samsung, LG, Dusan, Huyndai, Chungsoo,… Mỗi suất học bổng này thường từ 200 USD đến 350 USD/sinh viên.

(PGS.TS Lê Đình Chỉnh – Khoa Đông phương học)

Ngành Đông phương học