Ngành Quan hệ Công chúng thì em nghe nói cũng nhiều, nhiều bạn của em cũng rất thích học. Thầy cô nói rõ hơn về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ngành này ạ? (Huong Nguyen)

Người được đào tạo PR có thể làm việc ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau từ các cơ quan Chính phủ đến các tổ chức Phi chính phủ, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp tư nhân, nước ngoài, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, công ty truyền thông… Bất cứ một cơ quan tổ chức nào cũng có nhu cầu nhân lực về Quan hệ Công chúng.

Ví dụ riêng với khối doanh nghiệp, có thể làm một phép tính đơn giản như sau hiện nay số lượng doanh nghiệp thực tế đang hoạt động ở Việt Nam là khoảng 375.000 và giả sử chỉ 30% trong số doanh nghiệp này cần nhân viên PR thì xã hội Việt Nam cần tới 112.000 người làm công việc này. Trong khi đó khả năng đáp ứng nhu cầu về đội ngũ nhân lực ngành Quan hệ Công chúng từ các cơ sở đào tạo vẫn còn rất khiêm tốn. Phần lớn những người làm PR đang phải tự học hoặc không được đào tạo bài bản. Do vậy, các cử nhân ngành Quan hệ Công chúng tương lai có rất nhiều cơ hội để tìm được vị trí công việc mà mình mong muốn.

(TS Nguyễn Thị Thanh Huyền – Khoa BC&TT)

Ngành Quan hệ công chúng