Cho em hỏi học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thì được đi thực tập nhiều không? Nhà trường tổ chức cho sinh viên hay chúng em phải tự tìm chỗ thực tập ạ? (Hà Thương)

Theo chương trình đạo tạo của Khoa, trong thời gian đào tạo chuẩn, Khoa có rất nhiều chương trình thực tập như thực tập tổng hợp (thời gian từ 9-10 ngày), thực tập cuối khoá (8-10 tuần)… Ngoài ra, trong một số các môn học, thực tập cũng là một trong nhưng yêu cầu bắt buộc, sinh viên sẽ đươc đi thăm quan, thực tập, thực hành tại các cơ sở lữ hành, khách sạn, các khu du lịch…

Với các chương trình thực tập, giáo viên và sinh viên sẽ làm việc với nhau để lựa chọn địa điểm thực tập tốt nhất cho sinh viên nhưng vẫn phải đảm bảo được các nội dung, yêu cầu cần có của môn học do Trường đặt ra.

(ThS Tô Quang Long – Khoa Du lịch học)

Ngành QTDV Du lịch và Lữ hành