Tổng hợp đề thi và đáp án tuyển sinh đại học 2012. Nếu chưa có phần mềm đọc PDF, bạn có thể tải về tại đây.

Khối A, A1
Đề thi môn Toán Đề thi môn Lí Đề thi môn Hoá
Đáp án môn Toán Đáp án môn Lí Đáp án môn Hoá
Đề thi môn Tiếng Anh
Đáp án môn Tiếng Anh
Khối B
Đề thi môn Toán Đề thi môn Hoá Đề thi môn Sinh
Đáp án môn Toán Đáp án môn Hoá Đáp án môn Sinh
Khối C
Đề thi môn Văn Đề thi môn Sử Đề thi môn Địa
Đáp án môn Văn Đáp án môn Sử Đáp án môn Địa
Khối D
Đề thi môn Toán Đề thi môn Văn Đề thi tiếng Anh
Đáp án môn Toán Đáp án môn Văn Đáp án tiếng Anh
Đề thi tiếng Pháp Đề thi tiếng Nga Đề thi tiếng Trung
Đáp án tiếng Pháp Đáp án tiếng Nga Đáp án tiếng Trung
Đề thi tiếng Đức Đề thi tiếng Nhật
Đáp án tiếng Đức Đáp án tiếng Nhật