Cùng làm quen với một cô gái đa tài và năng nổ trong các hoạt động Đoàn – Hội, xem bạn ấy ước mơ và thực hiện ước mơ của mình như thế nào khi ngồi trên ghế giảng đường Khoa Báo chí và Truyền thông – Trường ĐHKHXH&NV.

Thực hiện: Nguyễn Nga – Đình Hậu
Trung tâm nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông, tháng 01/2014.